ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Sterilizacija

Sterilizacija

Centralna sterilizacija (v nadaljevanju CS) je v Splošni bolnišnici Celje centralno organizirana dejavnost, ki zagotavlja standardizirano, kakovostno, kontrolirano izvajanje sterilizacijskih postopkov za zagotovitev potrebnih količin sterilnih materialov v bolnišnici. Deluje kot samostojna enota Oddelka za skupne potrebe kirurgije. Osnovna dejavnost CS je oskrba vseh operacijskih sob, bolnišničnih oddelkov in specialističnih ambulant s sterilnim materialom. CS je vitalnega pomena za našo ustanovo in je prvi člen v boju proti okužbam. Proces sterilizacije je  zapleten postopek, ki obsega več faz izvajanja. Kakovost in racionalnost postopka dosegamo s strokovno usposobljenim osebjem in nadzorom pri izvajanju. Centralna sterilizacija opravlja storitve: 1. sterilizacije termostabilnih pripomočkov s paro, 2. sterilizacije termolabilnih materialov s plazmo.


Sterilizacija s paro

Sterilizacija s paro je postopek, kjer se material sterilizira s paro pod tlakom, določen čas pri določeni temperaturi. Parni sterilizator ali avtoklav ima dva različna sterilizacijska cikla: 1. ciklus sterilizacije s frakcioniranim predvakumskim procesom pri temperaturi 134 stopinj C in 5 minut sterilizacijskega časa; - namenjen je sterilizaciji kovinskih inštrumentov, tekstila, sanitetnega materiala. 2. Ciklus sterilizacije s frakcioniranim predvakumskim procesom pri sterilizacijski temperaturi 120 stopinj C in 20 minut sterilizacijskega časa; - namenjen je sterilizaciji termolabilnih materialov - pribora iz lateksa, umetnih mas, stekla... Material za parno sterilizacijo mora biti poprej ročno ali strojno očiščen in dezinficiran. Tako pripravljen material se pakira v ovojnino, ki mora ustrezati standardu EN 868 in  je v obliki sterilizacijskega papirja, sterilizacijskih folij in netkanega blaga - flis papirja. Nadzor sterilizacije se opravlja  s kemičnimi in biološkimi indikatorji ter  fizikalni nadzor z manometri, termometri in zapisovalci temperature.

Sterilizacija s plazmo

Sterilizacija s plazmo je nova metoda sterilizacije z nizko temperaturo, ki uporablja za sterilizacijo plazmo, ki se tvori znotraj komore iz uplinjenega vodikovega peroksida pod vplivom električnega polja pri znižanem tlaku in temperaturi 45 stopinj C. Sestavine plazme uničujejo mikroorganizme in njihove spore. Plazma sterilizator ima dva različna sterilizacijska cikla: 1. dolgi cikel traja 72 minut in je namenjen sterilizaciji fleksibilnih endoskopov; 2. kratek cikel traja 54 minut in se uporablja za sterilizacijo rigidnih endoskopov, kamer, optik, optičnih kablov, drugih elektronskih naprav in pripomočkov.  Material za plazma sterilizacijo mora biti očiščen, dezinficiran in popolnoma osušen. Tako pripravljen material se pakira v ovojnino, ki se imenuje tyvek in je v obliki folij in papirnatih pol. Nadzor sterilizacije poteka preko kontrolnega zaslona, s kemičnimi in biološkimi indikatorji. Materiali, ki so primerni za plazma sterilizacijo, lahko vsebujejo aluminij, nerjaveče jeklo, steklo, lateks, polietilen, polipropilen, silikon, teflon, keramiko, polivinilklorid, poliuretan. Pomembna je kompatibilnost inštrumentov z lumni. Materiali, ki niso primerni za plazma sterilizacijo, so: papir-celuloza, bombaž, praški in tekočine. Z uporabo plazma sterilizacije odpade namakanje inštrumentov in ostalega  termolabilnega pribora v raznovrstnih dezinfekcijskih raztopinah (Gigasept, Cidex, ...), ki so zelo nevarne za bolnike in zdravstveno osebje, ker so agresivne, dražijo kožo, sluznice in dihala, so ekološko sporne in nesprejemljive. Končni rezultat tega namakanja pa je še vedno le dezinfekcija materiala, inštrument ni sterilen, postopek ni dokumentiran, vprašljiva je varnost bolnikov, zdravstvenega osebja in okolja.


Cenik za storitve parne in plazma sterilizacije

*Glede na količino steriliziranega materiala se obračuna ustrezen delež cikla Cene vsebujejo DDV. Cenik je veljaven od 1. 11. 2022. 

Storitev Cena v eur
Plazma sterilizacija - cikel*

135,00

Parna sterilizacija - cikel*

120,00

Parna sterilizacija - košarica (20 artiklov)

15,00

Parna sterilizacija - posamezni inštrumenti

0,80

Sterilna prevez kanila 2,00 
Sterilni set za šivanje 11,20
Sterilni set netkanih tamponov št. 3 (10 kom) 4,68
Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na glavno medicinsko sestro Centralne sterilizacije gospo Matejo Kugonič, dipl. m. s na telefon št.: (03) 423 32 30.