ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Strokovni izpiti za zdravstvene delavce in sodelavce

Splošna bolnišnica Celje je pooblaščeni zdravstveni zavod, pri katerem lahko opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pripravniki s srednjo strokovno oz. srednjo poklicno izobrazbo.

Pri nas lahko strokovni izpit opravljajo pripravniki za poklice:

 • tehnik zdravstvene nege,
 • zobotehnik,
 • kemijski tehnik,
 • bolničar - negovalec, 
 • laboratorijski tehnik. 

TERMINI strokovnih izpitov za zdravstvene delavce

Strokovni izpiti potekajo vsak mesec med 20. in 25. dnevom v mesecu. V mesecu avgustu ni izpitnih rokov.

Prijavo na strokovni izpit je treba oddati do 20. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu.

PRIJAVA na strokovni izpit

Prijavo na strokovni izpit izpolnite na obrazcu za prijavo na strokovni izpit. K prijavi je potrebno obvezno priložiti zaključno spričevalo.

Prijavo pošljite po pošti na naslov Splošna bolnišnica Celje, Služba za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

En teden pred želenim terminom strokovnega izpita je potrebno priložiti še:

za poklic TZN:

 • Knjižico Program pripravništva za tehnike zdravstvene nege
 • Potrdilo o opravljenem tečaju TPO
 • dokazilo o plačilu strokovnega izpita

za ostale poklice:

 • List ali dnevnik o poteku pripravništvu
 • Potrdilo o opravljenem tečaju TPO
 • dokazilo o plačilu strokovnega izpita

Vabilo na strokovni izpit kandidata prejme delodajalec, in sicer 14 dni pred izpitnim rokom.

V kolikor pred pristopom na strokovni izpit stroški strokovnega izpita niso plačani ali ni predložena popolna vloga z vsemi dokazili, lahko kandidat pristopi k strokovnemu izpitu šele v naslednjem roku, če vlogo dopolni oziroma so stroški poravnani v roku za prijavo

STROŠKI strokovnega izpita:

Po pravilniku o pripravništvih in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti stroške strokovnega izpita krije:

 • za prvi pristop k izpitu: delodajalec kandidata
 • za vse naslednje pristope: kandidat

Strošek strokovnega izpita znaša 200,00 EUR. Znesek nakažete na TRR: SI56-0110-0603-0276-827, sklic št. 00 200000, z oznako »strokovni izpit« ter Ime in Priimek kandidata.

V primeru, da mora kandidat opraviti strokovni izpit le za 1 področje, je cena takšnega izpita 50,00 EUR. 

STROKOVNI IZPIT za  zdravstvene delavce in sodelavce, ki so izobrazbo pridobili v tujini

Kandidati, ki so izobrazbo oziroma kvalifikacijo pridobili v državah nekdanje SFRJ ali tretje države, opravljajo strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje. V primeru pridobljene poklicne kvalifikacije v eni od drugih držav nekdanje SFRJ ali v tretji državi, mora kandidat predhodno pridobiti odločbo Ministrstva za zdravje o vrednotenju izobraževanja oziroma pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita ter opraviti strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko pridobite od ponedeljka do petka po telefonu na tel. št. (03) 423 30 55 ali na e-pošti: jasna.erzen@sb-celje.si


Strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce je sestavljen iz štirih delov:

 1. Kakovost in varnost v zdravstvu
 2. Prva pomoč v rednih in izrednih razmerah
 3. Področna zakonodaja
 4. Strokovne vsebine poklicnega področja

DOKUMENTI:

Obrazec za prijavo na strokovni izpit (doc, 50 KB)

List o pripravništvu (pdf, 144 KB)

GRADIVA:

Kakovost in varnost v zdravstvu priročnik februar 2022 (pdf, 1,9 MB)

Osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu 2020 (pdf, 5,8 MB)

Prva pomoč v rednih in izrednih razmerah (doc, 33 KB)

Področna zakonodaja (pdf, 2,1 MB)  -  OPOZORILO: to gradivo predstavlja informativni delovni pripomoček, glede katerega SB Celje ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Morebitne spremembe ali dopolnitve vsebin področne zakonodaje kandidati preverijo na spletni strani Pravno-Informacijskega sistema. 


TEČAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

Splošna bolnišnica Celje izvaja tudi Tečaje temeljnih postopkov oživljanja.

Prijavo na tečaj izpolnite na obrazcu za prijavo na Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja.

Obrazec za prijavo na tečaj TPO (doc)

Prijavo pošljite na elektronski naslov: jasna.erzen@sb-celje.si .

Strošek Tečaja temeljnih postopkov oživljanja znaša 119,00 EUR. Splošna bolnišnica Celje po opravljenem tečaju izstavi račun delodajalcu.