Ginekološko-porodniški oddelek

Naš ginekološko porodniški oddelek, ki je tretji največji ginekološko porodniški oddelek v Sloveniji, je organiziran tako, da zagotavlja nenehno bolnišnično varstvo žena in novorojenčkov ter ambulantno dispanzersko in specialistično dejavnost za žene in novorojenčke. S svojimi zdravstvenimi storitvami oskrbujemo gravitacijsko območje s približno 192.000 prebivalci. Oddelek deluje v ločeni dvonadstropni stavbi s štirimi etažami, v kateri so v treh etažah sobe s posteljami, lasten operacijski blok, porodni blok in ambulantni prostori z UZ diagnostiko. Naša porodnišnica je leta 1998 kot druga v državi dobila naziv Novorojenčku prijazna porodnišnica, ki ga podeljuje UNICEF. V novorojencu prijazni porodnišnici je delo zastavljeno tako, da se, seveda v soglasju z otročnico, čim uspešneje vzpostavi proces dojenja. Eden izmed pogojev za dosego tega cilja pa je 24-urno sobivanje mamice in novorojenčka. Zaradi odličnih ocen ob vsakoletnem preverjanju izpolnjevanja standardov je nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Slovenskem odboru za UNICEF leta 2000 našo porodnišnico imenoval za Republiški demonstracijski center za uvajanje mednarodnega projekta UNICEF in WHO "Novorojencem prijazna porodnišnica". V porodnem bloku naše porodnišnice so tri porodne sobe. Dve od njih sta opremljeni za alternativne porode. Vse bodoče mamice si lahko porodni blok ogledajo enkrat tedensko ob uri odprtih vrat, ki je vsak torek ob 13. uri. Ta je namenjena tudi njihovim partnerjem, predvsem tistim, ki se bodo odločili za prisotnost pri porodu. Po porodu so otročnice večinoma nastanjene v dvoposteljnih sobah. Nekaj sob je nadstandardnih. V naši porodnišnici smo leta 2011 imeli 2.102 poroda. Od operativnih posegov opravljamo abdominalne in vaginalne operacije, laparoskopske in histeroskopske operacije, sterilizacije. Ultrazvočno diagnostiko izvajamo pri ambulantnih in hospitalnih bolnicah ter novorojenčkih. Razvijamo tudi dele ginekološke onkologije in ginekološko urologijo. Povprečno letno na oddelku zdravimo približno 7.000 bolnic, opravimo 4.000 velikih in malih operacij ter 20.000 ambulantnih pregledov. Oddelek ima 48 postelj za ginekološke bolnice, 52 za nosečnice in porodnice, 16 za bolne in 20 za zdrave novorojenčke.Nadstandardnih sob je na celotnem oddelku 5.

Predstavitev porodnega bloka

Predavanja za bodoče starše — od 10. januarja 2018

Vsebina predavanj in terminski načrt srečanj

 

Naročanje na specialistične preglede

Od ponedeljka do petka med 7.00 in 10.00 ter med 17.00 in 18.00 po telefonu na tel. št.: (03) 423 31 38.
Pacienti se lahko naročijo tudi po pošti alielektronski pošti. Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je mag. Jakob Koren, dr. med..

 

Obporodna analgezija

V sodelovanju z Oddelkom za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin na Ginekološko-porodniškem oddelku v dopoldanskem času izvajamo obporodno analgezijo v obliki epiduralne analgezije ali intravenske PCA analgezije z Ultivo. Vsi potrebni postopki in obporodna analgezija so za porodnice z zdravstvenim zavarovanjem brezplačni.
Vsem nosečnicam, ki bi želele obporodno analgezijo priporočamo, da se pred porodom udeležijo predstavitve metod analgezije in predavanja ter pogovora z zdravnikom specialistom anesteziologije. Ta jim bo ob tej priložnosti podal navodila glede potrebnih dodatnih preiskav ter odgovoril na njihova vprašanja. Predavanja potekajo vsako 1. in 3. sredo v mesecu v sejni sobi kirurgije v kleti SB Celje (dostop skozi Ginekološko-porodniški oddelek ali skozi vhod. št. 8) od 14. do 15. ure. Predavanja vodi dr. Anton Jošt, dr. med., specialist anesteziologije z reanimatologijo.

Delovni čas in čakalne dobe

Za svojce in obiskovalce:

Obiski na oddelku: Od ponedeljka do petka: 10.30 - 11.30 ure in 16.00 - 17.00 ure; Sobota, nedelja, prazniki: 10.30 - 11.30 ure in 13.00 - 15.00 ure. Za otroke do 6. leta starosti so dovoljeni obiski samo pri mamicah. Posredovanje informacij svojcem o bolnikih: Od ponedeljka do petka: 14.00 - 15.00 ure. Informativni telefon: informacije: (03) 423 33 38 naročanje na specialistične preglede: (03) 423 31 38

Predstojnik oddelka

mag. Jakob Koren, dr. med., specialist ginekologije in porodništva

Glavna medicinska sestra oddelka

Marija Šišmanovič, dipl. m. s.