(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si

Ginekološko-porodniški oddelek

Naš ginekološko porodniški oddelek, ki je tretji največji ginekološko porodniški oddelek v Sloveniji, je organiziran tako, da zagotavlja nenehno bolnišnično varstvo žena in novorojenčkov ter ambulantno dispanzersko in specialistično dejavnost za žene in novorojenčke. S svojimi zdravstvenimi storitvami oskrbujemo gravitacijsko območje s približno 192.000 prebivalci. Oddelek deluje v ločeni dvonadstropni stavbi s štirimi etažami, v kateri so v treh etažah sobe s posteljami, lasten operacijski blok, porodni blok in ambulantni prostori z UZ diagnostiko. Naša porodnišnica je leta 1998 kot druga v državi dobila naziv Novorojenčku prijazna porodnišnica, ki ga podeljuje UNICEF. V novorojencu prijazni porodnišnici je delo zastavljeno tako, da se, seveda v soglasju z otročnico, čim uspešneje vzpostavi proces dojenja. Eden izmed pogojev za dosego tega cilja pa je 24-urno sobivanje mamice in novorojenčka. Zaradi odličnih ocen ob vsakoletnem preverjanju izpolnjevanja standardov je nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Slovenskem odboru za UNICEF leta 2000 našo porodnišnico imenoval za Republiški demonstracijski center za uvajanje mednarodnega projekta UNICEF in WHO "Novorojencem prijazna porodnišnica". V porodnem bloku naše porodnišnice so tri porodne sobe. Dve od njih sta opremljeni za alternativne porode. Vse bodoče mamice si lahko porodni blok ogledajo enkrat tedensko ob uri odprtih vrat, ki je vsak torek ob 13. uri. Ta je namenjena tudi njihovim partnerjem, predvsem tistim, ki se bodo odločili za prisotnost pri porodu. Po porodu so otročnice večinoma nastanjene v dvoposteljnih sobah. Nekaj sob je nadstandardnih. V naši porodnišnici smo leta 2011 imeli 2.102 poroda. Od operativnih posegov opravljamo abdominalne in vaginalne operacije, laparoskopske in histeroskopske operacije, sterilizacije. Ultrazvočno diagnostiko izvajamo pri ambulantnih in hospitalnih bolnicah ter novorojenčkih. Razvijamo tudi dele ginekološke onkologije in ginekološko urologijo. Na našem oddelku pediater kardiolog z Otroškega oddelka izvaja ambulanto za fetalno ehokardiografijo. 

Povprečno letno na oddelku zdravimo približno 7.000 bolnic, opravimo 4.000 velikih in malih operacij ter 20.000 ambulantnih pregledov. Oddelek ima 48 postelj za ginekološke bolnice, 52 za nosečnice in porodnice, 16 za bolne in 20 za zdrave novorojenčke. Nadstandardnih sob je na celotnem oddelku 5.

Zaradi epidemije novega koronavirusa obiski v bolnišnici niso dovoljeni. Izjema so porodnice, ki jih lahko obišče le oče novorojenčka. Spremstvo partnerja pri porodu je dovoljeno.

Zaradi reorganizacije bolnišnice v covid bolnišnico, je zmanjšan elektivni operativni program oddelka. Pacientke, ki načrtovane operacije ne bodo mogle opraviti, bodo o odpovedi termina osebno obveščene in po izboljšanju razmer prednostno uvrščene na operativni program. 

Še naprej bo zagotovljena zdravstvena oskrba vseh nujnih stanj, vseh stanj v zvezi z nosečnostjo in porodništvom ter obravnavo malignih obolenj.Sodelovanje v raziskavi HEALS

Če potrebujete dodatne informacije ali imate kakršnakoli vprašanja o raziskavi lahko pokličete na telefonsko št. 01 588 5355 ali pišete na elektronski naslov hbm@ijs.si . 

PRIJAVA K SODELOVANJU

K sodelovanju v raziskavi se lahko prijavite preko spletne prijave na tej povezavi:

Raziskava HEALS-prijava - EnKlikAnketa - 1KA spletne ankete

ali na telefonsko številko: 070 502 698 - Če se ne utegnemo oglasiti, vas pokličemo nazaj!


Naročanje na specialistične preglede in posege

Naročanje na preventivni pregled v ginekološkem dispanzerju, k izbranemu ginekologu
Od ponedeljka do petka med 7. in 10. ter med 17. in 18. uro po telefonu na tel. št. (03) 423 31 38.

Naročanje z napotnico na specialistični pregled
Od ponedeljka do petka med 7. in 10. ter med 17. in 18. uro po telefonu na tel. št. (03) 423 31 38.

Naročanje nosečnic z napotnico pred terminom poroda oz. za porod
Od ponedeljka do petka med 10. in 17. uro po telefonu na tel. št. (03) 423 33 38.

Naročanje na operativne in kratke posege
Od ponedeljka do petka med 10.30 in 12.30 uro po telefonu na tel. št. (03) 423 33 73

Pacientke se lahko naročijo tudi po pošti, po elektronski pošti na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si .

Če je za vašo zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, kar je razvidno iz Potrdila o izdani eNapotnici, se lahko sami naročite preko spletne strani zvem.ezdrav.si oz. narocanje.ezdrav.si (https://narocanje.ezdrav.si/) na razpoložljivi termin oz. okvirni termin. Priu naročanju potrebujete številko eNapotnice in številko ZZZS pacienta.

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov je mag. Jakob Koren, dr. med..

11 zdravnikov specialistov ginekologije in porodništva:
mag. Jakob Koren, dr. med., 
Igor Pirc, dr. med.,
Ljiljana Pavićević, dr. med.,
prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med.,
Barbara Klančnik, dr. med.,
Olivera Milanović, dr. med.,
Nataša Brus, dr. med.,
asist. dr. Ratko Delić, dr. med.,
Mirjam Četina Horvat, dr. med.,
Kaja Rebek, dr. med.,
Goran Buser, dr. med..

4 zdravnice specialistke pediatrije:
Ana Ilijaš Trofenik, dr. med., 
Sanja Trajković, dr. med., IBCLC,
Mojca Mihelak, dr. med.,
Lea Školnik, dr. med..

7 zdravnikov specializantov,
29 diplomiranih medicinskih sester,
2 višji medicinski sestri,
55 zdravstvenih tehnikov,
1 bolničarka,
5 bolniških strežnic.

test123

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Ambulanta Zdravnik
Ponedeljek - petek

 7.00 - 15.00

v kleti oddelka Mag. Jakob Koren, dr. med., Ljiljana Pavićević, dr. med., Goran Buser, dr. med., Nataša Brus, dr. med., Olivera Milanović, dr. med., asist. dr. Ratko Delić, dr. med., Igor Pirc, dr. med., prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., Barbara Klančnik, dr. med., Mirjam Četina Horvat, dr. med.
Ponedeljek - petek 15.00 - 7.00 v 2. nadstropju oddelka Mag. Jakob Koren, dr. med., Ljiljana Pavićević, dr. med., Goran Buser, dr. med., Nataša Brus, dr. med., Olivera Milanović, dr. med., asist. dr. Ratko Delić, dr. med., Igor Pirc, dr. med., prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., Barbara Klančnik, dr. med., Mirjam Četina Horvat, dr. med.
Sobota, nedelja 0.00 - 24.00  v 2. nadstropju oddelka Mag. Jakob Koren, dr. med., Ljiljana Pavićević, dr. med., Goran Buser, dr. med., Nataša Brus, dr. med., Olivera Milanović, dr. med., asist. dr. Ratko Delić, dr. med., Igor Pirc, dr. med., prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., Barbara Klančnik, dr. med., Mirjam Četina Horvat, dr. med.


Čakalne dobe

 

Delovni čas:


Dan v tednuDelovni čas ambulanteZdravnik
Ponedeljek (3x mesečno)8.30 - 14.30Prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med.
Ponedeljek (1x mesečno)13.00 - 19.00Prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med. 
Torek (3x mesečno)8.30 - 14.30Mag. Jakob Koren, dr. med.
Torek (1x mesečno)
13.00 - 19.00Mag. Jakob Koren, dr. med.
Sreda (3x mesečno)
8.30 - 14.30Olivera Milanović, dr. med.
Sreda (1x mesečno)
13.00 - 19.00Olivera Milanović, dr. med. 
Četrtek (3x mesečno)
8.30 - 14.30Ljiljana Pavićević, dr. med.
Četrtek (1x mesečno)
13.00 - 19.00Ljiljana Pavićević, dr. med. 
Petek (3x mesečno)
8.30 - 14.30Asist. dr. Ratko Delić, dr. med.
Petek (1x mesečno)13.00 - 19.00Asist. dr. Ratko Delić, dr. med.

Število opredeljenih oseb na ginekologa na dan 11. 1. 2019

Ginekolog  Št. opredeljenih oseb 
Nataša Brus, dr. med.  1135
Asist. dr. Ratko Delić, dr. med. 716
Barbara Klančnik, dr. med. 1173
mag. Jakob Koren, dr. med. 1248
Olivera Milanović, dr. med. 972
Ljiljana Pavićević, dr. med. 1166
Igor Pirc, dr. med. 1191
Prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med. 1758
Petra Šket, dr. med. 904
prim. Vladimir Weber, dr. med. 1177

 

Čakalne dobe

 

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek (3x mesečno) 8.30 - 14.30
Nataša Brus, dr. med.
Ponedeljek (1x mesečno)
13.00 - 19.00
Nataša Brus, dr. med. 
Torek (3x mesečno)
8.30 - 14.30
Kaja Rebek, dr. med.
Torek (2x mesečno)
13.00 - 19.00
Kaja Rebek, dr. med.
Sreda (3x mesečno)
8.30 - 14.30
Igor Pirc, dr. med.
Sreda (1x mesečno) 13.00 - 19.00 Igor Pirc, dr. med. 
Četrtek (3x mesečno) 8.30 - 14.30 Barbara Klančnik, dr. med.
Četrtek (1x mesečno) 13.00 - 19.00 Barbara Klančnik, dr. med.
Petek (3x mesečno) 8.30 - 14.30 Goran Buser, dr. med.
Petek (1x mesečno) 13.00 - 19.00 Goran Buser, dr. med.

Število opredeljenih oseb na ginekologa na dan 11. 1. 2019

Ginekolog  Št. opredeljenih oseb 
Nataša Brus, dr. med.  1135
Asist. dr. Ratko Delić, dr. med. 716
Barbara Klančnik, dr. med. 1173
mag. Jakob Koren, dr. med. 1248
Olivera Milanović, dr. med. 972
Ljiljana Pavićević, dr. med. 1166
Igor Pirc, dr. med. 1191
Prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med. 1758
Petra Šket, dr. med. 904
Prim. Vladimir Weber, dr. med. 1177


Čakalne dobe

 

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Torek (3x mesečno) 8.30 - 14.30 Mirjam Četina Horvat, dr. med.
Torek (4x mesečno) 14.00 - 19.00 Kaja Rebek, dr. med., mag. Jakob Koren, dr. med., Mirjam Četina Horvat, dr. med.
Sreda (4x mesečno)
13.00 - 19.00
Mag. Jakob Koren, dr. med., Ljiljana Pavićević, dr. med., Goran Buser, dr. med., Nataša Brus, dr. med., Olivera Milanović, dr. med., asist. dr. Ratko Delić, dr. med.,  Igor Pirc, dr. med., prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., Barbara Klančnik, dr. med., Mirjam Četina Horvat, dr. med.
Četrtek (4x mesečno)
14.00 - 19.00
Mag. Jakob Koren, dr. med., Ljiljana Pavićević, dr. med., Goran Buser, dr. med., Nataša Brus, dr. med., Olivera Milanović, dr. med., asist. dr. Ratko Delić, dr. med., Igor Pirc, dr. med., prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., Barbara Klančnik, dr. med., Mirjam Četina Horvat, dr. med.

Število opredeljenih oseb na ginekologa na dan 11. 1. 2019

Ginekolog Št. opredeljenih oseb
Nataša Brus, dr. med.
1135
Asist. dr. Ratko Delić, dr. med.
716
Barbara Klančnik, dr. med.
1173
mag. Jakob Koren, dr. med.
1248
Olivera Milanović, dr. med.
972
Ljiljana Pavićević, dr. med.
1166
Igor Pirc, dr. med.
1191
Prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med.
1758
Petra Šket, dr. med.
904
Prim. Vladimir Weber, dr. med.
1177


Čakalne dobe

Delovni čas:

Dan v tednu
Delovni čas ambulante
Zdravnik
Ponedeljek

9.00 - 11.00
12.30 - 14.30

Ljiljana Pavićević, dr. med.
Petra Šket, dr. med.

Torek

9.00 - 11.00
12.30 - 14.30

Nataša Brus, dr. med.
Olivera Milanović, dr. med.

Sreda

9.00 - 11.00
12.30 - 14.30

mag. Jakob Koren, dr. med.
asist. dr. Ratko Delić, dr. med.

Četrtek

9.00 - 11.00
12.30 - 14.30

Igor Pirc, dr. med.
prim. Uršula Gajšek Salobir, dr. med.

Petek

9.00 - 11.00
12.30 - 14.30

prim. Vladimir Weber, dr. med.
Barbara Klančnik, dr. med.

 

Čakalne dobe

 

 

 

 

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulanteAmbulanta Zdravnik
Ponedeljek 8.30 - 11.30v kleti oddelka Ljiljana Pavićević, dr. med.
Ponedeljek 11.30 - 14.00v kleti oddelka Goran Buser, dr. med.
Torek 8.30 - 11.30v kleti oddelka Nataša Brus, dr. med.
Torek 11.30 - 14.00v kleti oddelka Olivera Milanović, dr. med.
Sreda 8.30 - 11.30v kleti oddelka Mag. Jakob Koren, dr. med.
Sreda 11.30 - 14.00v kleti oddelka Asist. dr. Ratko Delić, dr. med.
Četrtek 8.30 - 11.30v kleti oddelka Igor Pirc, dr. med.
Četrtek 11.30 - 14.00v kleti oddelka Prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med.
Petek 8.30 - 11.30v kleti oddelka Barbara Klančnik, dr. med.
Petek 11.30 - 14.00v kleti oddelka Mirjam Četina Horvat, dr. med.


Čakalne dobe

 

Delovni čas:

Dan v tednu
Delovni čas ambulante
Zdravnik
Ponedeljek

11.00 - 12.00
12.00 - 12.30

Ljiljana Pavićević, dr. med.
Petra Šket, dr. med.

Torek

11.00 - 12.00
12.00 - 12.30

Nataša Brus, dr. med.
Olivera Milanović, dr. med.

Sreda

11.00 - 12.00
12.00 - 12.30

Mag. Jakob Koren, dr. med.
Asist. dr. Ratko Delić, dr. med.

Četrtek

11.00 - 12.00
12.00 - 12.30

Igor Pirc, dr. med.
Prim. Uršula Gajšek Salobir, dr. med.

Petek

11.00 - 12.00
12.00 - 12.30

Prim. Vladimir Weber, dr. med.
Barbara Klančnik, dr. med.


Čakalne dobe

Delovni čas:

Dan v tednu
Delovni čas ambulante
Zdravnik
Torek
11.00 - 13.00
Ana Ilijaš Trofenik, dr. med., Sanja Trajković, dr. med., Mojca Mihelak, dr. med., Lea Školnik, dr. med.
Četrtek

8.00 - 11.00

Ana Ilijaš Trofenik, dr. med., Sanja Trajković, dr. med., Mojca Mihelak, dr. med., Lea Školnik, dr. med.


Čakalne dobe

 

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Izvajalec                                                                 
Ponedeljek - petek 8.30 - 13.30 Vivijana Ograjšek, dipl. m. s.


Čakalne dobe

 

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Izvajalec                                                                     
Ponedeljek - petek

7.00 - 8.00 (po razporedu)

Vivijana Ograjšek, dipl. m. s.


Čakalne dobe

 

Delovni čas:

Dan v tednu Ordinacijski čas Zdravnik
Ponedeljek - petek 9.00 - 14.00 Mag. Jakob Koren, dr. med., Ljiljana Pavićević, dr. med., Goran Buser, dr. med., Nataša Brus, dr. med., Olivera Milanović, dr. med., asist. dr. Ratko Delić, dr. med., Igor Pirc, dr. med., prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., Barbara Klančnik, dr. med., Mirjam Četina Horvat, dr. med.

Delovni čas 

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Četrtek 7.30 - 15.00 Dr. Samo Vesel, dr. med.


Čakalne dobe

Kako do oddelka ?

Za svojce in obiskovalce:

Obiski na oddelku:
Od ponedeljka do petka: 10.30 - 11.30 ure in 16.00 - 17.00 ure
Sobota, nedelja, prazniki: 10.30 - 11.30 ure in 13.00 - 15.00 ure.
Za otroke do 6. leta starosti so dovoljeni obiski samo pri mamicah. 

Posredovanje informacij svojcem o bolnikih:
Od ponedeljka do petka: 14.00 - 15.00 ure. 

Informativni telefon:
Informacije: (03) 423 33 38
Naročanje na specialistične preglede: (03) 423 31 38

Predstojnik oddelka
mag. Jakob Koren, dr. med., specialist ginekologije in porodništva
Glavna medicinska sestra oddelka
Marija Šišmanovič, dipl. m. s.