ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Ginekološko-porodniški oddelek

Naš ginekološko porodniški oddelek, ki je tretji največji ginekološko porodniški oddelek v Sloveniji, je organiziran tako, da zagotavlja nenehno bolnišnično varstvo žena in novorojenčkov ter ambulantno dispanzersko in specialistično dejavnost za žene in novorojenčke. S svojimi zdravstvenimi storitvami oskrbujemo gravitacijsko območje s približno 192.000 prebivalci. Oddelek deluje v ločeni dvonadstropni stavbi s štirimi etažami, v kateri so v treh etažah sobe s posteljami, lasten operacijski blok, porodni blok in ambulantni prostori z UZ diagnostiko. 

Naša porodnišnica je leta 1998 kot druga v državi dobila naziv Novorojenčku prijazna porodnišnica, ki ga podeljuje UNICEF. V novorojencu prijazni porodnišnici je delo zastavljeno tako, da se, seveda v soglasju z otročnico, čim uspešneje vzpostavi proces dojenja. Eden izmed pogojev za dosego tega cilja pa je 24-urno sobivanje mamice in novorojenčka. Zaradi odličnih ocen ob vsakoletnem preverjanju izpolnjevanja standardov je nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Slovenskem odboru za UNICEF leta 2000 našo porodnišnico imenoval za Republiški demonstracijski center za uvajanje mednarodnega projekta UNICEF in WHO "Novorojencem prijazna porodnišnica". V porodnem bloku naše porodnišnice je pet porodnih sob. Porodni blok si je mogoče ogledati v sklopu predavanj "Priprave na porod in starševstvo", vsako 2. sredo v mesecu. Po porodu so otročnice večinoma nastanjene v dvoposteljnih sobah. Nekaj sob je nadstandardnih. Med njimi je tudi soba, v kateri je možno sobivanje staršev otroka po porodu. Leta 2022 smo imeli v naši porodnišnici 1.388 porodov. 

Od operativnih posegov opravljamo abdominalne in vaginalne operacije, laparoskopske in histeroskopske operacije, sterilizacije. Ultrazvočno diagnostiko izvajamo pri ambulantnih in hospitalnih bolnicah ter novorojenčkih. Razvijamo tudi dele ginekološke onkologije in ginekološko urologijo. Na našem oddelku pediater kardiolog z Otroškega oddelka izvaja ambulanto za fetalno ehokardiografijo. 

Povprečno letno na oddelku zdravimo približno 7.000 bolnic, opravimo 4.000 velikih in malih operacij ter 20.000 ambulantnih pregledov. Oddelek ima 48 postelj za ginekološke bolnice, 52 za nosečnice in porodnice, 16 za bolne in 20 za zdrave novorojenčke. Nadstandardnih sob je na celotnem oddelku 5.
HAT (hitri antigenski test na SARS-CoV-2) jemljemo nosečnicam pred porodom in njihovim spremljevalcem ob znakih respiratornega infekta in ob povišani temperaturi po navodilu zdravnika.

Ta test opravimo tudi pri vseh pacientkah, ki so v bolnišnico sprejete zaradi izvedbe operativnega posega.


Od oktobra naprej lahko nosečnica in njen partner na svojo željo, po predhodnem naročilu, v porodnišnici SB Celje opravila tudi individualni pogovor z babico. Na njem se bosta lahko pogovorila o poteku poroda, možnostih, ki jih nudijo naše porodne sobe, ipd.  Termin obiska in pogovora je mogoče dogovoriti vsak dan med 8. in 13. uro na telefonski številki 03 423 33 49, obisk pa bo nato mogoče opraviti od ponedeljka do petka med 13. in 15. uro.

Termin obiska in pogovora je mogoče dogovoriti vsak dan med 8. in 13. uro na telefonski številki 03 423 33 49, obisk pa bo nato mogoče opraviti od ponedeljka do petka med 13. in 15. uro.

Od oktobra 2023 naprej lahko nosečnica in njen partner na svojo željo, po predhodnem naročilu, v porodnišnici SB Celje opravita tudi individualni pogovor z babico. Na njem se bosta lahko pogovorila o poteku poroda, možnostih, ki jih nudijo naše porodne sobe, ipd.Naročanje na specialistične preglede in posege

Naročanje na pregled v ginekološkem dispanzerju (preventivni pregledi, izbrani ginekologi)
Od ponedeljka do petka med 7. in 11. uro po telefonu na tel. št. (03) 423 31 38.

Naročanje na preglede v specialistični ambulanti z napotnico izbranega ginekologa in na CTG-je
Od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro po telefonu na tel. št. (03) 423 33 38.

Naročanje na male posege in prekinitve nosečnosti
Od ponedeljka do petka med 10.30 in 12.30 uro po telefonu na tel. št. (03) 423 33 73

V opredeljenih terminih je v ambulantah mogoče tudi osebno naročanje. 

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov je mag. Jakob Koren, dr. med..

11 zdravnikov specialistov ginekologije in porodništva:
mag. Jakob Koren, dr. med., 
Ljiljana Pavićević, dr. med.,
prim. dr. Uršula Salobir Gajšek, dr. med.,
Barbara Klančnik, dr. med.,
Olivera Milanović, dr. med.,
Nataša Brus, dr. med.,
asist. dr. Ratko Delić, dr. med.,
Kaja Rebek, dr. med.,
Goran Buser, dr. med.,
Una Mršić Tomazin, dr. med.,
Melani Pavalec, dr. med..

4 zdravnice specialistke pediatrije:
Sanja Trajković, dr. med., IBCLC,
Mojca Mihelak, dr. med.,
Lea Školnik, dr. med.,
Vita Čas, dr. med..

6 zdravnikov specializantov,
29 diplomiranih medicinskih sester,
2 višji medicinski sestri,
55 zdravstvenih tehnikov,
1 bolničarka,
5 bolniških strežnic.

test123

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Ambulanta Zdravnik
Ponedeljek - petek

 7.00 - 15.00

v kleti oddelka Mag. Jakob Koren, dr. med., Ljiljana Pavićević, dr. med., Goran Buser, dr. med., Nataša Brus, dr. med., Olivera Milanović, dr. med., asist. dr. Ratko Delić, dr. med., Una Mršić Tomazin, dr. med., prim. dr. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., Barbara Klančnik, dr. med.
Ponedeljek - petek 15.00 - 7.00 v 2. nadstropju oddelka Mag. Jakob Koren, dr. med., Ljiljana Pavićević, dr. med., Goran Buser, dr. med., Nataša Brus, dr. med., Olivera Milanović, dr. med., asist. dr. Ratko Delić, dr. med., Una Mršić Tomazin, dr. med., prim. dr. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., Barbara Klančnik, dr. med.
Sobota, nedelja 0.00 - 24.00  v 2. nadstropju oddelka Mag. Jakob Koren, dr. med., Ljiljana Pavićević, dr. med., Goran Buser, dr. med., Nataša Brus, dr. med., Olivera Milanović, dr. med., asist. dr. Ratko Delić, dr. med., Una Mršić Tomazin, dr. med., prim. dr. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., Barbara Klančnik, dr. med.


Čakalne dobe

 

Delovni čas:


Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek (3x mesečno) 8.30 - 15.00 Prim. dr. Uršula Salobir Gajšek, dr. med.
Ponedeljek (1x mesečno) 13.00 - 19.30 Prim. dr. Uršula Salobir Gajšek, dr. med. 
Torek (3x mesečno) 8.30 - 15.00 Mag. Jakob Koren, dr. med.
Torek (1x mesečno) 13.00 - 19.00 Mag. Jakob Koren, dr. med.
Sreda (3x mesečno) 8.30 - 15.00 Olivera Milanović, dr. med.
Sreda (1x mesečno) 13.00 - 19.30 Olivera Milanović, dr. med. 
Četrtek (3x mesečno) 8.30 - 15.00 Ljiljana Pavićević, dr. med.
Četrtek (1x mesečno) 13.00 - 19.30 Ljiljana Pavićević, dr. med. 
Petek (3x mesečno) 8.30 - 15.00 Asist. dr. Ratko Delić, dr. med.
Petek (1x mesečno) 13.00 - 19.00 Asist. dr. Ratko Delić, dr. med.

Število opredeljenih oseb na ginekologa je objavljeno na spletni strani ZZZS.

 

Čakalne dobe

 


Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek (3x mesečno) 8.30 - 15.00 Nataša Brus, dr. med.
Ponedeljek (1x mesečno) 13.00 - 19.30 Nataša Brus, dr. med. 
Torek (3x mesečno)
8.30 - 15.00
Kaja Rebek, dr. med.
Torek (1x mesečno)
13.00 - 19.00
Kaja Rebek, dr. med.
Sreda (3x mesečno)
8.30 - 15.00
Una Mršič-Tomazin, dr. med.
Sreda (1x mesečno) 13.00 - 19.30 Una Mršič-Tomazin, dr. med. 
Četrtek (3x mesečno) 8.30 - 15.00 Barbara Klančnik, dr. med.
Četrtek (1x mesečno) 13.00 - 19.30 Barbara Klančnik, dr. med.
Petek (3x mesečno) 8.30 - 15.00 Goran Buser, dr. med.
Petek (1x mesečno) 13.00 - 19.00 Goran Buser, dr. med.

Število opredeljenih oseb na ginekologa je objavljeno na spletni strani ZZZS.


Čakalne dobe

 


Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Torek (4x mesečno) 14.00 - 19.00 Kaja Rebek, dr. med., mag. Jakob Koren, dr. med.
Sreda (4x mesečno) 13.00 - 19.00 Mag. Jakob Koren, dr. med., Ljiljana Pavićević, dr. med., Goran Buser, dr. med., Nataša Brus, dr. med., Olivera Milanović, dr. med., asist. dr. Ratko Delić, dr. med., Una Mršić Tomazin, dr. med., prim. dr. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., Barbara Klančnik, dr. med.
Četrtek (4x mesečno) 14.00 - 19.00
Mag. Jakob Koren, dr. med., Ljiljana Pavićević, dr. med., Goran Buser, dr. med., Nataša Brus, dr. med., Olivera Milanović, dr. med., asist. dr. Ratko Delić, dr. med., Una Mršić Tomazin, dr. med., prim. dr. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., Barbara Klančnik, dr. med.


Število opredeljenih oseb na ginekologa je objavljeno na spletni strani ZZZS.


Čakalne dobe

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Ambulanta Zdravnik
Ponedeljek 8.30 - 11.30 v kleti oddelka Ljiljana Pavićević, dr. med.
Ponedeljek 11.30 - 14.00 v kleti oddelka Goran Buser, dr. med.
Torek 8.30 - 11.30 v kleti oddelka Nataša Brus, dr. med.
Torek 11.30 - 14.00 v kleti oddelka Olivera Milanović, dr. med.
Sreda 8.30 - 11.30 v kleti oddelka Mag. Jakob Koren, dr. med.
Sreda 11.30 - 14.00 v kleti oddelka Asist. dr. Ratko Delić, dr. med.
Četrtek 8.30 - 11.30 v kleti oddelka Una Mršić Tomazin, dr. med.
Četrtek 11.30 - 14.00 v kleti oddelka Prim. dr. Uršula Salobir Gajšek, dr. med.
Petek 8.30 - 14.30 v kleti oddelka Barbara Klančnik, dr. med.


Čakalne dobe

 

Delovni čas:

Dan v tednu
Delovni čas ambulante
Zdravnik
Torek
11.00 - 13.00
Ana Ilijaš Trofenik, dr. med., Sanja Trajković, dr. med., Mojca Mihelak, dr. med., Lea Školnik, dr. med.
Četrtek

8.00 - 11.00

Ana Ilijaš Trofenik, dr. med., Sanja Trajković, dr. med., Mojca Mihelak, dr. med., Lea Školnik, dr. med.


Čakalne dobe

 

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Izvajalec                                                                 
Ponedeljek - petek 8.30 - 13.30 Vivijana Ograjšek, dipl. m. s.


Čakalne dobe

 

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Izvajalec                                                                     
Ponedeljek - petek

7.00 - 8.00 (po razporedu)

Vivijana Ograjšek, dipl. m. s.


Čakalne dobe

 

Delovni čas:

Dan v tednu Ordinacijski čas Zdravnik
Ponedeljek - petek 9.00 - 14.00 Mag. Jakob Koren, dr. med., Ljiljana Pavićević, dr. med., Goran Buser, dr. med., Nataša Brus, dr. med., Olivera Milanović, dr. med., asist. dr. Ratko Delić, dr. med., Una Mršić Tomazin, dr. med., prim. dr. Uršula Salobir Gajšek, dr. med., Barbara Klančnik, dr. med.


Delovni čas 

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Četrtek 7.30 - 15.00 Dr. Samo Vesel, dr. med.


Čakalne dobe

Kako do oddelka ?

Za svojce in obiskovalce:

Obiski na oddelku:


Obiski pri novorojenčkih so omejeni na očeta novorojenčka in sorojence.

Od ponedeljka do petka: 15.00 - 16.00 ure
Sobota, nedelja, prazniki: 13.00 - 15.00 ure.

Posredovanje informacij svojcem o bolnikih:
Od ponedeljka do petka: 14.00 - 15.00 ure. 

Informativni telefon:
Informacije: (03) 423 33 38
Naročanje na specialistične preglede: (03) 423 31 38

Predstojnik oddelka
mag. Jakob Koren, dr. med., specialist ginekologije in porodništva
Glavna medicinska sestra oddelka
Irena Sojč, dipl. m. s.